Black Hat SEO là gì

Trong tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ( SEO ) thuật ngữ, Black Hat SEO đề cập đến việc sử dụng các chiến lược, kỹ thuật và chiến thuật mà chỉ tập trung vào các công cụ tìm kiếm và không phải tập trung vào suy nghĩ của con người, và thường không tuân theo các quy tắc công cụ tìm kiếm . Một số ví dụ của Black Hat SEO kỹ thuật bao gồm nhồi nhét từ khóa , văn bản vô hình và cửa trang. Black Hat SEO được sử dụng bởi những người đang tìm kiếm một lợi nhuận tài chính nhanh chóng trên trang web , chứ không phải là một đầu tư lâu dài trên trang web của họ. Black Hat SEO có thể có thể dẫn đến trang web của bạn đã bị cấm từ bởi công cụ tìm kiếm. Black Hat SEO cũng có thể được gọi là phi đạo đức SEO hoặc chỉ spamdexing , spamdexing là một hình thức thường xuyên được sử dụng điển hình trong Black Hat SEO.


Lê Đức Tuấn

Tin bài liên quan
White Hat Seo
Dịch vụ Seo
Seo là gì
Dịch vụ Seo
Khái niệm Seo onpage
Khái niệm Seo offpage
Liên kết tự nhiên
Các xu hướng seo mới nổi trong năm 2013
Mô hình xây dựng liên kết chuẩn Seo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s