Google Penguin là gì


Google Penguin là tên gọi cho một thuật toán của Google lần đầu tiên được công bố vào ngày 24/4/2012. Thuật toán chim cánh cụt là một tên gọi khác mà người Việt Nam hay dùng. 
Mục tiêu Google penguin là để đẩy các trang web chất lượng cao lên trên trong kết quả tìm kiếm.
Thuật toán này nhằm giảm thứ hạng đối với những trang web vi phạm hướng dẫn quản trị trang web của Google bằng cách sử dụng kỹ thuật SEO mũ đen – như nhồi từ khoá, che đậy, spam liên kết, nội dung trùng lặp, và những yếu tố khác.

Lê Đức Tuấn

Tin bài liên quan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s