Seo hữu cơ là gì

Seo hữu cơ (Organic SEO) ( tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ) là cụm từ dùng để mô tả các quy trình để có được một vị trí tự nhiên trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm ( SERPs ). Một số ví dụ về các kỹ thuật được sử dụng cho SEO hữu cơ bao gồm việc sử dụng các từ khoá và phân tích từ khoá, backlinking , liên kết xây dựng để cải thiện phổ biến liên kết , và viết nội dung có liên quan cho người đọc.

Lê Đức Tuấn


Tin bài liên quan

Black Hat Seo
White Hat Seo
Dịch vụ Seo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s