Thẻ meta là gì

Thẻ Meta (Tag HTML) là một thẻ đặc biệt cung cấp thông tin về một trang web cho công cụ tìm kiếm . Không giống như các thẻ HTML thông thường, thẻ meta không ảnh hưởng đến trang được hiển thị như thế nào. Thay vào đó, nó cung cấp các thông tin như người đã tạo ra trang, mức độ thường xuyên được cập nhật, nội dung chính và những từ khóa đại diện cho nội dung của trang. Các công cụ tìm kiếm sử dụng thông tin này khi xây dựng các chỉ số của họ.


Lê Đức Tuấn

Tin bài liên quan 

Pagerank là gì
Keyword là gì
Backlink là gì 
Serps là gì
Dịch vụ Seo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s