Tìm kiếm tự nhiên là gì?

Trong các công cụ tìm kiếm thì tìm kiếm tự nhiên (Nutaral search)  là một trong những nơi mà kết quả được trả dựa trên việc lập chỉ mục tự nhiên của trang web, trái ngược với những tìm kiếm được trả về dựa trên quảng cáo trả tiền hoặc được thực hiện bởi các công cụ tìm kiếm riêng của mình. Các lĩnh vực SEO chủ yếu dựa vào làm cho một trang web xuất hiện nổi bật hơn trong các kết quả tìm kiếm cho các từ khoá cụ thể. Cũng được gọi là hữu cơ tìm kiếm hoặc tìm kiếm chưa thanh toán.


Lê Đức Tuấn

Tin bài liên quan

Tìm kiếm trả tiền (Paid search) 
Dịch vụ Seo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s