Google Penguin là gì


Google Penguin là tên gọi cho một thuật toán của Google lần đầu tiên được công bố vào ngày 24/4/2012. Thuật toán chim cánh cụt là một tên gọi khác mà người Việt Nam hay dùng. 
Mục tiêu Google penguin là để đẩy các trang web chất lượng cao lên trên trong kết quả tìm kiếm.
Thuật toán này nhằm giảm thứ hạng đối với những trang web vi phạm hướng dẫn quản trị trang web của Google bằng cách sử dụng kỹ thuật SEO mũ đen – như nhồi từ khoá, che đậy, spam liên kết, nội dung trùng lặp, và những yếu tố khác.

Lê Đức Tuấn

Tin bài liên quan

Advertisements

Thẻ meta là gì

Thẻ Meta (Tag HTML) là một thẻ đặc biệt cung cấp thông tin về một trang web cho công cụ tìm kiếm . Không giống như các thẻ HTML thông thường, thẻ meta không ảnh hưởng đến trang được hiển thị như thế nào. Thay vào đó, nó cung cấp các thông tin như người đã tạo ra trang, mức độ thường xuyên được cập nhật, nội dung chính và những từ khóa đại diện cho nội dung của trang. Các công cụ tìm kiếm sử dụng thông tin này khi xây dựng các chỉ số của họ.


Lê Đức Tuấn

Tin bài liên quan 

Pagerank là gì
Keyword là gì
Backlink là gì 
Serps là gì
Dịch vụ Seo

Seo hữu cơ là gì

Seo hữu cơ (Organic SEO) ( tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ) là cụm từ dùng để mô tả các quy trình để có được một vị trí tự nhiên trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm ( SERPs ). Một số ví dụ về các kỹ thuật được sử dụng cho SEO hữu cơ bao gồm việc sử dụng các từ khoá và phân tích từ khoá, backlinking , liên kết xây dựng để cải thiện phổ biến liên kết , và viết nội dung có liên quan cho người đọc.

Lê Đức Tuấn


Tin bài liên quan

Black Hat Seo
White Hat Seo
Dịch vụ Seo

SERP là gì

Serps là từ viết tắt của cụm từ Search Engine Results Page. tạm dịch là trang hiển thị kết quả công cụ tìm kiếm. 

Các công cụ tìm kiếm thường hiển thị ba loại danh sách trên SERPs của họ. 
+Các bảng liệt kê đã được lập chỉ mục của công cụ tìm kiếm
+Danh sách đã được lập chỉ mục vào thư mục của công cụ tìm kiếm của một con người, +Danh sách được trả tiền để được liệt kê bằng các công cụ tìm kiếm.

Lê Đức Tuấn

Tin bài liên quan

Seo là gì? 
Dịch vụ Seo là gì
Dịch vụ Seo

Tìm kiếm trả tiền là gì

Tìm kiếm trả tiền (Paid Search) Một loại quảng cáo theo ngữ cảnh mà chủ sở hữu trang web phải trả một khoản phí quảng cáo, thường dựa trên số lượng nhấp chuột throughs hoặc quảng cáo có trang web của họ hiển thị ở các vị trí hàng đầu của trang kết quả tìm kiếm với một số từ khóa mục tiêu. Công cụ tìm kiếm sẽ làm cho người sử dụng dể đang để xác định kết quả tìm kiếm tự nhiên và được thanh toán. Paid Search cũng được gọi là tìm kiếm tài trợ. 

Ở việt nam tồn tại 2 loại quảng cáo chính trên công cụ tìm kiếm: 
+ Google adwords
+Google adsense

Lê Đức Tuấn

Tin bài liên quan

Tìm kiếm tự nhiên
Dịch vụ Seo

Tìm kiếm tự nhiên là gì?

Trong các công cụ tìm kiếm thì tìm kiếm tự nhiên (Nutaral search)  là một trong những nơi mà kết quả được trả dựa trên việc lập chỉ mục tự nhiên của trang web, trái ngược với những tìm kiếm được trả về dựa trên quảng cáo trả tiền hoặc được thực hiện bởi các công cụ tìm kiếm riêng của mình. Các lĩnh vực SEO chủ yếu dựa vào làm cho một trang web xuất hiện nổi bật hơn trong các kết quả tìm kiếm cho các từ khoá cụ thể. Cũng được gọi là hữu cơ tìm kiếm hoặc tìm kiếm chưa thanh toán.


Lê Đức Tuấn

Tin bài liên quan

Tìm kiếm trả tiền (Paid search) 
Dịch vụ Seo

Black Hat SEO là gì

Trong tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ( SEO ) thuật ngữ, Black Hat SEO đề cập đến việc sử dụng các chiến lược, kỹ thuật và chiến thuật mà chỉ tập trung vào các công cụ tìm kiếm và không phải tập trung vào suy nghĩ của con người, và thường không tuân theo các quy tắc công cụ tìm kiếm . Một số ví dụ của Black Hat SEO kỹ thuật bao gồm nhồi nhét từ khóa , văn bản vô hình và cửa trang. Black Hat SEO được sử dụng bởi những người đang tìm kiếm một lợi nhuận tài chính nhanh chóng trên trang web , chứ không phải là một đầu tư lâu dài trên trang web của họ. Black Hat SEO có thể có thể dẫn đến trang web của bạn đã bị cấm từ bởi công cụ tìm kiếm. Black Hat SEO cũng có thể được gọi là phi đạo đức SEO hoặc chỉ spamdexing , spamdexing là một hình thức thường xuyên được sử dụng điển hình trong Black Hat SEO.


Lê Đức Tuấn

Tin bài liên quan
White Hat Seo
Dịch vụ Seo
Seo là gì
Dịch vụ Seo
Khái niệm Seo onpage
Khái niệm Seo offpage
Liên kết tự nhiên
Các xu hướng seo mới nổi trong năm 2013
Mô hình xây dựng liên kết chuẩn Seo